Boliginstallasjon

 

Boliginstallasjon – private hjem i Bergen og omegn.

Erfarne bolig elektrikere

Vi er spesialist på boliginstallasjon, og installerer flere hundre boenheter hvert år. Som kunde kan du føle deg trygg på at vi kjenner til hva som er viktig for deg. Blant annet blir alle boligkunder invitert inn for en gjennomgang og prat om løsning og muligheter.

Vi er registrert installatør. Det er kun registrerte installatører som har lov til å utføre arbeid på elektriske installasjoner. Du kan selv sjekke om leverandøren er oppført i registeret via web. Les mer om våre autorisasjoner og søk i Elvirksomhetsregisteret

Lovpålagt dokumentasjon

Du skal motta lovpålagt dokumentasjon fra installatøren som utfører arbeid på ditt anlegg. Dette er dokumentasjon som du må kunne fremlegge ved f. eks besøk fra tilsynsmyndighetene, og ved eiendomsoverdragelse. Dersom det skulle oppstå brann eller lignende kan det også være greit å kunne dokumentere at alle arbeidene er utført på lovlig og forskriftsmessig måte.

Fra april 2014 leverer vi den lovpålagte dokumentasjonen til boligeiere direkte i din mappe på www.boligmappa.no

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som til enhver tid er registrert som eier – trygt og enkelt.

Dette er et gratis tilbud til alle boligeiere i Norge. Som boligeier logger du deg inn med fødselsnr og bank ID. Her har også tilsynsmyndighetene lesetilgang på dokumentasjon levert av oss.

Vi ser frem til å høre fra deg om oppdraget gjelder ny bolig, service- og vedlikehold, utbedring av tilsynsrapporter, rehabilitering eller oppussing.

Trygge elektroinstallasjoner i borettslag

Vi sørger for at borettslag har en forutsigbar hverdag, med trygge og gode elektroinstallasjoner. Vi har lang erfaring med nybygg, vedlikehold og rehabilitering av borettslag. Vi leverer også årskontroll av elektroinstallasjoner, brannvarsling og nødlysanlegg. Vi hjelper også med å se på muligheter for energieffektivisering.

Hos oss får borettslaget en fast elektriker som blir kjent med deres anlegg.

Boliginstallasjon til profesjonelle oppdragsgivere.

Vi leverer komplette elektroinstallasjoner til hybler, leilighetskomplekser, frittstående eneboliger og rekkehus. Blant annet har vi flere gjentakende profesjonelle oppdragsgivere.

Vi er gjerne med fra starten og utvikler prosjektet. Vi kommer med innspill som kan hjelpe deg å lykkes med ditt prosjekt.

I BI Elektro er vi opptatt av å gjøre din hverdag enklere. Vi har derfor utviklet en komplett boligpakke. Det betyr blant annet at vi benytter anerkjente produkt, og gjennomarbeidete og gode rutiner for møte med deres kunde. Det gir forutsigbarhet og trygghet for deg og din kunde.

Sikringsskap / jordfeilautomater / overspenningsvern Forsterke inntak / øke kapasiteten i anlegget Jording / jordelektrode / beskyttelsesjording Skjult varme / varmegulv / varmekabler / snøsmelting Varmeovn / termostat / nattsenking / reguleringssystemer Belysning / LED / downlight / spotskinner / speilarmaturer / utelamper Fotoceller / bevegelsessensor / dimmer / bryter / trådløs styring Stikkontakt / komfyrvakt / ladestasjon for el-biler El-sjekk bolig Utbedring tilsynsrapporter Valg av leverandør / installatør

Tips til deg som skal bygge bolig:

Design materiell:

Lyd i bolig:

Belysning:

Ladestasjoner Elbil: