Elbil lading

 

ELBIL-LADING I EKSISTERENDE BORETTSLAG
-ENDELIG ER DET MULIG

Mange borettslag ønsker å investere i ladebilstruktur for sine beboere, men er usikker på om det er kapasitet i strømnettet. Mange frykter at de må investere i kostbar infrastruktur og nye trafostasjoner. Med de nye effektbaserte tariffene som blir innført i Norge i 2019 er det også svært viktig å ha kontroll på det totale effektforbruket, her kan man fort ende

opp med å betale like mye for 1 dagsforbruk som for en hel måned. Det er viktig at det er rettferdighet for beboerne, de som lader elbil betaler sin del. Samtidig som at det er mulig å utvide med flere brukere etter hvert som behovet melder seg.

Mange borettslag ønsker å investere i ladebilstruktur for sine beboere, men er usikker på om det er kapasitet i strømnettet. Mange frykter at de må investere i kostbar infrastruktur og nye trafostasjoner. Med de nye effektbaserte tariffene som blir innført i Norge i 2019 er det også svært viktig å ha kontroll på det totale effektforbruket, her kan man fort ende opp med å betale like mye for 1 dagsforbruk som for en hel måned. Det er viktig at det er rettferdighet for beboerne, de som lader elbil betaler sin del. Samtidig som at det er mulig å utvide med flere brukere etter hvert som behovet melder seg.

EKSISTERENDE BORETTSLAG: PROBLEMER MED Å TILBY ELBIL-LADING TIL BEBOERNE?
MANGLENDE KAPASITET I EKSISTERENDE STRØMNETT?

ZAPCHARGER PRO

ZAPCHARGER er en ny elbillader som løser disse utfordringene.

ZAPCHARGER har en patentert fase- og lastbalanseringsfunksjon. Den tillater deg som kunde å utnytte 100% av tilgjengelig kapasitet til enhver tid. Dette medfører en drastisk forenkling av nødvendig infrastruktur, mao. installasjonskostnadene reduseres dramatisk i forhold til konkurrentene. ZAPCHARGER kan håndtere både 1-fase og 3- fase lading.

FORDELER:

  • Lastbalansering
  • Skalerbart system
  • Kø-håndtering
  • Integrert jordfeilvern type B
  • Innebygd strømmåler i hver ladeboks
  • Innebygd betalingsløsning
  • Verdiøkning av bolig
  • Utviklet i Norge

BI ELEKTRO AS I SAMARBEID MED ZAPTEC

I samarbeid med det norske selskapet Zaptec AS kan nå BI Elektro AS endelig tilby fullgod løsning for lading av elbiler i eksisterende installasjoner. I mange eldre borettslag setter eksisterende infrastruktur begrensninger vedr. lading av elbiler. Nå kan man ved aktiv laststyring endelig se bort fra denne problemstillingen.

Ønsker du at vi kontakter deg?