Elbil lading

 

ELBIL-LADING I EKSISTERENDE BORETTSLAG
-ENDELIG ER DET MULIG

Mange borettslag ønsker å investere i ladebilstruktur for sine beboere, men er usikker på om det er kapasitet i strømnettet. Mange frykter at de må investere i kostbar infrastruktur og nye trafostasjoner. Med de nye effektbaserte tariffene som blir innført i Norge i 2019 er det også svært viktig å ha kontroll på det totale effektforbruket, her kan man fort ende

opp med å betale like mye for 1 dagsforbruk som for en hel måned. Det er viktig at det er rettferdighet for beboerne, de som lader elbil betaler sin del. Samtidig som at det er mulig å utvide med flere brukere etter hvert som behovet melder seg.

Mange borettslag ønsker å investere i ladebilstruktur for sine beboere, men er usikker på om det er kapasitet i strømnettet. Mange frykter at de må investere i kostbar infrastruktur og nye trafostasjoner. Med de nye effektbaserte tariffene som blir innført i Norge i 2019 er det også svært viktig å ha kontroll på det totale effektforbruket, her kan man fort ende opp med å betale like mye for 1 dagsforbruk som for en hel måned. Det er viktig at det er rettferdighet for beboerne, de som lader elbil betaler sin del. Samtidig som at det er mulig å utvide med flere brukere etter hvert som behovet melder seg.

EKSISTERENDE BORETTSLAG: PROBLEMER MED Å TILBY ELBIL-LADING TIL BEBOERNE?
MANGLENDE KAPASITET I EKSISTERENDE STRØMNETT?

ZAPCHARGER PRO

ZAPCHARGER er en ny elbillader som løser disse utfordringene.

ZAPCHARGER har en patentert fase- og lastbalanseringsfunksjon. Den tillater deg som kunde å utnytte 100% av tilgjengelig kapasitet til enhver tid. Dette medfører en drastisk forenkling av nødvendig infrastruktur, mao. installasjonskostnadene reduseres dramatisk i forhold til konkurrentene. ZAPCHARGER kan håndtere både 1-fase og 3- fase lading.

FORDELER:

  • Lastbalansering
  • Skalerbart system
  • Kø-håndtering
  • Integrert jordfeilvern type B
  • Innebygd strømmåler i hver ladeboks
  • Innebygd betalingsløsning
  • Verdiøkning av bolig
  • Utviklet i Norge

BI ELEKTRO AS I SAMARBEID MED ZAPTEC

I samarbeid med det norske selskapet Zaptec AS kan nå BI Elektro AS endelig tilby fullgod løsning for lading av elbiler i eksisterende installasjoner. I mange eldre borettslag setter eksisterende infrastruktur begrensninger vedr. lading av elbiler. Nå kan man ved aktiv laststyring endelig se bort fra denne problemstillingen.

Ønsker du at vi kontakter deg?

VINDELHAGEN

VINDELHAGEN

Forutsetninger:

I sameiet Skranevegen 105-107 er det ettermontert et ladesystem.

Utfordringen var å fulldekke ladning til samtlige 60 parkeringsplasser

Type ladeanlegg:

ZapCharger Pro med PLC-modul

Utførelse

Ladesytemet har et eget inntak på 4x120A.

Anlegget er etterinstallert, det er utenpålagt kabling med 4 stammer og avtapningsbokser til ZapCharger Pro ladestasjon.

Alle ladestasjonene på en kurs vil dele på tilgjengelige kapasitet via en lastbalanserings-algoritme som kjører i ZapCloud. Ladestasjonene vil dynamisk bytte mellom 3-fase og 1-fase lading avhengig av antall aktive ladestasjoner og tilgjengelig strøm i installasjonen. Dersom det ikke er minimum strøm tilgjengelig til enda en ladestasjon, så vil denne havne i kø til det er tilgjengelig strøm igjen. Ladingen vil da starte automatisk

ANLEGG:

Vindelhagen består av 60 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn sentralt på Søreide /Dolviken. Leilighetene leveres med god standard og det er videre lagt vekt på effektive og praktiske løsninger. Det er felles garasjeanlegg for de 3 byggene.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x