Velkommen til BI Elektro AS


Vi leverer og utfører:

 • Belysning
 • Oppvarming
 • Energistyring / SD-Anlegg
 • Automasjon
 • Antenneanlegg
 • Brannvarslingsanlegg
 • Dørtelefonanlegg
 • Innbruddsalarmer
 • Dataspredenett
 • Telefoni
 • Prosjektering
 • Tavlebygging
Ta kontakt for at vi i felleskap
kan finne frem til de beste
løsningene for dine behov
BI Elektro AS
Storhammeren 35
5145 Fyllingsdalen
Tlf: 55155080
Fax: 55155081