Administrasjonen

Vidkun Sætre
Daglig leder
Line Høgelid
Økonomi/Marked

Teknisk

Kjell Arne Vardøy
Installatør/faglig leder
Kristian Dammen
Prosjektleder - service/bolig/næring
Håvard Stølen
Prosjektleder - bolig
Harald Bognøy
Prosjektleder - bolig/næring
Espen Martinussen
Prosjektleder - næring/industri

Ønsker du å vite mer om våre tjenester? 
Kontakt oss i dag for en hyggelig samtale!

    apartmentpencilphone-handset