ELEKTROINSTALLATØR

Elektroinstallatør i Bergen og omegn 
– Bi Elektro AS i Fyllingsdalen

Bi Elektro AS kan ta på seg de fleste oppdrag innen elektroinstallasjon.

Vi jobber med sterkstrøm og svakstrøm og håndterer boliger, kontorbygg, forretningsbygg enten det er rehabilitering eller nybygg.

Vi kan tilby årlige service avtaler i større og mindre industrivirksomheter.

Er du på jakt etter en godkjent elektriker og en elektroinstallatør du kan stole på i Bergen og omegn? Med vår størrelse og brede faglige kompetanse mener vi å kunne bli en god samarbeidspartner, med kapasitet både på små og store oppdrag. Som elektroinstallatør utfører vi både sterkstrøm- og svakstrøminstallasjoner.

Vi er Nelfo-medlem. Noe som gir deg som kunde ekstra sikkerhet.

På markedet i dag finnes det mange avanserte elektriske produkter som skal monteres av elektriker, ansatt hos en autorisert elektroinstallatør. Det er dessuten også viktig at den som forestår elektro-installasjoner kan både nye og gamle elektro-forskrifter godt. Dette for å sørge for god sikkerhet i alle elektriske anlegg.

Ønsker du en trygg samarbeidspartner for dine oppdrag? Vi har levert elektroinstallatør tjenester i Bergen og omegn siden 1991.

apartmentpencilphone-handset