Administrasjon

Vidkun Sætre

Daglig leder
Mobil: 941 48 404
E-post: vidkun@bi-elektro.no

Line Høgelid

Økonomi/ marked
Tlf: 992 12 506
E-post: line@bi-elektro.no

Janne Iren Kleppe

Adm. sekretær
Tlf: 55 15 50 80

Teknisk

Kjell Arne Vardøy

Installatør/faglig leder
Mobil: 959 87 401
E-post: kjell.arne.vardoy@bi-elektro.no

Kristian Dammen

Prosjektleder - service/bolig/næring
Mobil: 959 87 408
E-post: kristian@bi-elektro.no

Håvard Stølen

Prosjektleder - bolig
Mobil: 959 87 411
E-post: hs@bi-elektro.no

Harald Bognøy

Prosjektleder - bolig/næring
Mobil: 959 87 406
E-post: harald@bi-elektro.no

Espen Martinussen

Prosjektleder - næring/industri
Mobil: 959 87 428
E-post: espen@bi-elektro.no