BOLIGER NYTREET

Boliger Nytreet

OBOS Block Watne bygger moderne leiligheter, rekkehus og tomannsboliger i Nytreet. Boligprosjektet er tilrettelagt med tanke på alle aldersgrupper, med ønske om et variert og hyggelig bomiljø for beboere i alle faser av livet.

Du kan lese mer om prosjektet her:
https://www.blockwatne.no/nytreet

apartmentpencilphone-handset