BOLIGINSTALLASJON UTBYGGER

Boliginstallasjon utbygger

Vi har opp gjennom årene hatt elektroarbeidene i mange større boligprosjekt. Enten du er utbygger eller totalentreprenør, vet vi hvor krevende det er å forholde seg til mange aktører. For å gjøre denne jobben enklest mulig for dere, har vi utviklet egen prosjektmodell for bolig. Modellen betyr at vi tilbyr gode kundemøter med deres kunder, vi har faste montører på bolig, og prosjektledere som har solid erfaring med bolig prosjekt. Vi velger å tro at det er derfor vi opp gjennom årene har vært så heldige å få jobbe med mange av de samme aktørene. 

Kontakt oss
apartmentpencilphone-handset