ELBIL LADING

Oppetveit

BESKRIVELSE:

Sameiet Oppetveitvegen 5 ble bygget i 2012. Sameiet består av totalt 19 leiligheter med felles garasjeanlegg og gjesteparkering.
Vi har ettermontert ZapCharge PRO ladestasjoner for el-bil i felles garasje anlegg

Forutsetninger:

I Sameiet Oppetveitvegen 5 var det utfordringer mht. kapasitet på det elektriske nettet. Det er lagt inn ny inntakskabel og montert egen fordeling for elbillading. Det er forutsatt at alle parkeringsplasser skal kunne tilkobles ladeanlegget.

Type ladeanlegg:

ZapCharger Pro med PLC-modul.

Utførelse

Anlegget er etterinstallert, det er utenpålagt kabling med 2 stammer og avtapningsbokser til ZapCharger Pro ladestasjon.

Alle ladestasjonene på en kurs vil dele på tilgjengelige kapasitet via en lastbalanserings-algoritme som kjører i ZapCloud. Ladestasjonene vil dynamisk bytte mellom 3-fase og 1-fase lading avhengig av antall aktive ladestasjoner og tilgjengelig strøm i installasjonen. Dersom det ikke er minimum strøm tilgjengelig til enda en ladestasjon, så vil denne havne i kø til det er tilgjengelig strøm igjen. Ladingen vil da starte automatisk

BI Elektro -din elektriker Bergen.

apartmentpencilphone-handset