ELBIL LADING

Vindelhagen

Forutsetninger:

I sameiet Skranevegen 105-107 er det ettermontert et ladesystem.

Utfordringen var å fulldekke ladning til samtlige 60 parkeringsplasser

Type ladeanlegg:

ZapCharger Pro med PLC-modul

Utførelse

Ladesytemet har et eget inntak på 4x120A.

Anlegget er etterinstallert, det er utenpålagt kabling med 4 stammer og avtapningsbokser til ZapCharger Pro ladestasjon.

Alle ladestasjonene på en kurs vil dele på tilgjengelige kapasitet via en lastbalanserings-algoritme som kjører i ZapCloud. Ladestasjonene vil dynamisk bytte mellom 3-fase og 1-fase lading avhengig av antall aktive ladestasjoner og tilgjengelig strøm i installasjonen. Dersom det ikke er minimum strøm tilgjengelig til enda en ladestasjon, så vil denne havne i kø til det er tilgjengelig strøm igjen. Ladingen vil da starte automatisk

ANLEGG:

Vindelhagen består av 60 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn sentralt på Søreide /Dolviken. Leilighetene leveres med god standard og det er videre lagt vekt på effektive og praktiske løsninger. Det er felles garasjeanlegg for de 3 byggene. Vindelhagen ble bygget av Heldal Eiendom AS.

Heldal Eiendom AS ble startet i 1999 og er et heleid datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har har jobbet innen byggebransjen siden 1978. Ved utførelse av et prosjekt, vektlegges oppfølging av våre kunder både før, under og etter at prosjektet er overlevert. Heldal Eiendom er en entreprenør som bygger og formidler sine enheter selv.

apartmentpencilphone-handset