HÅKONSHELLA SJØTUN

Håkonshella Sjøtun

På Håkonshella Sjøtun er der bygget 10 eneboliger med underjordisk garasjeanlegg. Boligene er plassert slik at det dannes ett tun som tilrettelegges for sosialt samvær i trygge og skjermede omgivelser.

Vi takker for oppdraget fra vår samarbeidspartner gjennom mange år, Berland Bygg AS.

apartmentpencilphone-handset